Sử dụng kem chống nắng đúng cách với 6 bước

Sử dụng kem chống nắng đúng cách với 6 bước

Kem chống nắng – người hầu tàng hình của phái đẹp. Mỗi ngày ra đường dưới cái nắng ở các vùng nhiệt đới thì việc sắm một người hầu tàng hình như kem chống nắng quả là một sự lựa chọn đún đắn. Thế nhưng, bao nhiêu người thật sự biết cách sử dụng kem chống nắng...